SIŁA MIEJSC I LUDZI – INSPIRACJA NA TRUDNE CZASY (HYDE PARK)

 Siła miejsc i ludzi – inspiracja na trudne czasy (hyde park)

Czwartek 19 listopada 2020, godz. 9.00-11.00

Moderacja:

Martyna Obarska

O Hyde Parku:

Inspiracje, refleksje, dobre praktyki z Polski i ze świata. Sześć dwudziestominutowych prezentacji praktyków, przybliżających sposoby działania różnych miejsc otwartych.

Zobacz zapis video tej sesji.

Wystąpienia:

 • Alicja Rymszewicz, Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami, “Jak nieśliśmy radość i nadzieję w trudnym czasie lockdownu?”

Zobacz prezentację z tego wystąpienia - M0 2020. Trygort nad Mamrami. Jak nieśliśmy radość.

Jak z pomysłu, by zadbać o trygorckich seniorów w czasie epidemii, zrodziła się wielka akcja szycia maseczek dla służby zdrowia w całym powiecie?  Jak pozyskiwaliśmy wolontariuszy, środki finansowe?  Jakie dodatkowe zaskakujące efekty przyniosła nasza inicjatywa?

Trygort jak mała wieś porwała do działania cały powiat. Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami zaczęło swą działalność 5 lat temu jako jedno z wielu stowarzyszeń na rzecz rozwoju wsi (do niedawna również nosiło taką nazwę). Rozmach i zasięg działań bardzo szybko okazał się nie mieścić w granicach jednej wsi, a prowadzone w trygorckiej świetlicy zajęcia, warsztaty i wykłady szybko znalazły szerokie grono odbiorców w okolicy. Promowana przez organizację maksyma o współpracy zamiast konkurencji znalazła odbicie we wspólnym działaniu między sołtysami, kołami gospodyń wiejskich i innymi organizacjami społecznymi.

 • Dorota Lenarczyk, Stowarzyszenie W.A.R.K.A. “Warka Partnerstwo Jabłkowa Warka – jako przykład trwałego partnerstwa opartego o dobro wspólnej lokalnej społeczności tj. Jabłko".

Zobacz prezentację z tego wystąpienia - MO 2020. Warka. Partnerstwo lokalne Jabłkowa Warka.

Jak doszło do powstania partnerstwa? Jakie działania udało się zrealizować i jakie podmioty zaangażowano? Co przyczyniło się do sukcesu partnerstwa i co zrobić by partnerstwo było trwałe i rozwijało się?

 • Ryszard Matuszczyk, Klubokawiarnia 22 w Zawierciu i Jacek Pałucha, Referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Zawierciu. “O powstawaniu Klubokawiarni Społecznej”.

Zobacz prezentację z tego wystąpienia- MO 2020. Zawiercie. Klubokawiarnia Społeczna

Na ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu powstaje w mieście pierwsza Klubokawiarnia Społeczna. Będzie to miejsce spotkań i integracji nie tylko mieszkańców osiedla Stary Rynek, ale także całego miasta. W planach są wydarzenia, które zainteresują dzieci, ich rodziców oraz seniorów. Klubokawiarnia powstaje w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 22. Pomysł jest wspierany przez nieformalną grupę aktywistów, którzy tworzą Społeczny Ruch Miejski. Klubokawiarnia ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców całego Zawiercia.

 • Adam Kadenaci, Wolskie Centrum Kultury. “O współpracy z mieszkańcami w czasie pandemii”.

Zobacz prezentację z tego wystąpienia - MO 2020. WCK Warszawa. O współpracy w pandemii.

W Wolskim Centrum Kultury, na bazie relacji zbudowanych i pielęgnowanych w przestrzeniach sąsiedzkich, w szybkim tempie zaczęły powstawać inicjatywy pomocowe – zbieranie i wypożyczanie laptopów dla uczniów, szycie maseczek czy paczki żywnościowe dla kombatantów. Dzięki zasobom, elastyczności i wsparciu społeczności wolskie MAL-e reagowały na zagrożenia wynikające z epidemii szybciej niż władze samorządowe. Miejsca Otwarte są polem budowania relacji – między mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami kultury. Sieć społeczna oplatająca Miejsca Otwarte okazała się szczególnie ważna i pomocna podczas próby podjęcia działań przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Silnie odczuliśmy to w Wolskim Centrum Kultury.

 • Joanna Pytel - Laboratorium Innowacji Społecznych. “Fundusz Sąsiedzki Gdynia OdNowa”

Zobacz prezentację z tego wystąpienia- M0 2020. LIS Gdynia. Fundusz Sąsiedzki

Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” to okazja z jednej strony do poznania swoich sąsiadów przez wspólne działanie, a z drugiej - to możliwość zmiany swojego najbliższego otoczenia. To szansa by przekonać się, że dobrze mieć sąsiada, a wspólne podwórko za oknem może być ciekawym miejscem do spędzania czasu i relaksu. Pomysły, które mogą pozytywnie wpłynąć na najbliższe sąsiedztwo, są zbierane w pięciu rewitalizowanych obszarach Gdyni. W ramach Funduszu „Gdynia OdNowa” można uzyskać maksymalnie 2 tys. złotych dofinansowania, co pozwala zrealizować idee tworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców. Pandemia pokazała jak ważne jest sąsiedzkie wsparcie i solidarna lokalna społeczność. Fundusz Sąsiedzki „Gdynia  OdNowa” wspiera budowanie pozytywnych relacji pomiędzy najbliższymi sąsiadami. Sąsiedzkie inicjatywy można zgłaszać w kilku kategoriach, m.in. przestrzeń publiczna, czyli wszelkie rozwiązania służące lokalnej społeczności, wydarzenia kulturalne, edukacja, ekologia, aktywność sportowa, czy też spotkania integracyjne.

 • Martyna Obarska, Magazyn Miasta.  “Co po pandemii?”

Zobacz prezentację z tego wystąpienia - MO 2020. Przykłady ze świata.

Jakie wyzwania czekają miejsca otwarte, które musiały sobie poradzić z pandemicznymi okolicznościami? A może zanim świat musiał dostosować się do nowej normalności widać już było tendencje zmiany funkcji i modelu działania instytucji? Przegląd najciekawszych miejskich współzarządzanych przestrzeni.

Więcej o moderatorce i występujących gościach:

Zdjęcie Martyny Obarskiej

 • Martyna Obarska - kulturoznawczyni, wykładowczyni (Uniwersytet SWPS, IBPP), współtwórczyni SAS Szkoły Architektury Społeczności. Moderatorka. Bada inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych pojawiające się w polskich i zagranicznych miastach. Redaktorka wicenaczelna „Magazynu Miasta”, autorka kilkudziesięciu tekstów popularyzujących społeczny wymiar architektury.

Zdjęcie Alicji Rymszewicz

 • Alicja Rymszewicz - sołtyska pięknej mazurskiej wsi Trygort, rolniczka, prezeska Stowarzyszenia Trygort nad Mamrami. Absolwentka XIV Edycji Programu Liderzy PAWF, Szkoły Fundraisingu FAOO, działaczka Akcji Masz Głos Fundacji Batorego, aktualnie również uczestniczka Akademii Samorządowej tejże fundacji. Działa na rzecz wzrostu świadomości praw obywatelskich, zwiększenia partycypacji, promocji diagnozy i konsultacji społecznych na poziomie lokalnym. Inicjatorka powołania Forum Sołtysów „Gromada”. Wspiera kilkanaście nowo powstałych KGW w powiecie węgorzewskim, doradza, organizuje szkolenia, inicjuje współpracę. Uwielbiam gromadzić ludzi wokół wspólnego społecznego celu.

Zdjęcie Doroty Lenarczyk

 • Dorota Lenarczyk – kieruje projektami w Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. od 13 lat. Animatorka lokalna dobra wspólnego. Wspiera małe organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu grójeckiego w rozwoju i pozyskiwaniu środków oraz budowaniu partnerstw. Inicjatorka powstania Szlaku Jabłkowego i Partnerstwa Lokalnego Jabłkowa Warka, które działa od 2017 roku. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW. Jej pasją jest planowanie, zarządzanie, łączenie ludzi o różnych zasobach - by efektywnie rozwiązywać lokalne problemy. Pracuje też jako specjalistka ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Warce.

Zdjęcie Ryszarda Matuszczyka

 • Ryszard Matuszczyk - prezes Klubu Sportów Walki "ARASHI" trener i instruktor judo i ju-jitsu, Mistrz Europy, wielokrotny Mistrz Polski oraz medalista mistrzostw Świata. Zagorzały społecznik i inicjator powstania Klubokawiarni społecznej na rewitalizowanym Osiedlu Stary Rynek w Zawierciu przy zabytkowej ulicy Marszałkowskiej - Klubokawiarnia 22.
 • Jacek Pałucha - Referat Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.

Zdjęcie Adama Kadenaci

 • Adam Kadenaci - badacz społeczny, trener i praktyk partycypacji społecznej. W Wolskim Centrum Kultury jest odpowiedzialny za włączanie mieszkańców we współdecydowanie o kierunkach działalności i rozwoju instytucji. Zorganizował konsultacje społeczne dotyczące powstania dwóch Miejsc Otwartych – Kawiarni Sąsiedzkiej i Domu Sąsiedzkiego na Obozowej. Zaangażował też mieszkańców do współtworzenia dwóch wystaw o historii osiedla Koło – „Muzeum Szklanych Domów” i „W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”. Koordynuje działalność sąsiedzkiego warsztatu stolarskiego prowadzonego przez wolontariuszy w Wolskim Centrum Kultury. Na wiosnę przeprowadził badanie dotyczące oddolnych inicjatywy pomocowych, które powstały na terenie dzielnicy Wola w związku z epidemią COVID-19.

 

Zdjęcie Joanny Pytel

 

 • Joanna Pytel – z wykształcenie europeistka i trenerka międzykulturowa, ale z pasji i praktyki animatorka społeczna. Na co dzień pracuje w Laboratorium Innowacji Społecznych będąc odpowiedzialna za animację społeczną w domu sąsiedzkim w Przystani Śmidowicza 49 oraz Młodzieżowym Centrum Innowacji i Designu Wymiennikownia. Wspiera Sąsiadów w ich inicjatywach w ramach Funduszu Sąsiedzkiego "Gdynia odNowa" w kilku gdyńskich dzielnicach. Jest koordynatorką projektu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz konsultantką Eurodesku. W kręgu jej zainteresowań znajdują się tematy związane z partycypacją społeczną, rewitalizacją i rozwojem osobistym. Miłośniczka spotkań międzykulturowych, sportów zespołowych oraz gotowania. Prowadzi warsztaty rozwojowe i międzykulturowe. Pracowała jako trenerka, mentorka oraz koordynatorka projektów zagranicznych. Współpracuje z aktywistami i aktywistami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.
Przejdź do treści