ORGANIZATORZY

Organizatorzy

Głównym organizatorem wydarzenia jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W 2020 roku współorganizatorem wydarzenia jest Wolskie Centrum Kultury, a partnerem wspierającym tegorocznej edycji jest Laboratorium Innowacji Społecznych z Gdyni.

Organizator konferencji Urząd m.st. Warszawy

W Warszawie od sierpnia 2015 roku funkcjonuje Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020. Ten dokument wskazuje sposoby i dostępne narzędzia realizacji celów Społecznej Strategii Warszawy, dzięki którym samorząd warszawski można wspierać rozwój wspólnot lokalnych w Warszawie.

W Centrum Komunikacji Społecznej - jednym z biur Urzędu Miasta staramy się monitorować i wspierać proces realizacji "Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej" na lata 2015-2020, m.in poprzez edukację w obszerze inicjatywy lokalnej oraz miejsc aktywności lokalnej w Warszawie. Codziennie staramy się tworzyć narzędzia, przeprowadzać konkursy i projekty, które służą budowaniu wspólnot sąsiedzkich i partnerstw międzysektorowych w naszym mieście. Działamy na rzecz dobrej i partnerskiej współpracy na linii mieszkańcy - urzędnicy.

Strona internetowa Wydziału Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej

W poprzednich latach współorganizatorami konferencji byli:

2019 - Dom Kultury Kadr

2018 - Dom Kultury Kadr

2017 - Białołęcki Ośrodek Kultury

Przejdź do treści