MIESZKAŃCY WSPÓŁZARZĄDZAJĄ MIEJSCEM. DYLEMATY.

Mieszkańcy współzarządzają miejscem. Dylematy. 

Środa 18 listopada 2020, godz. 12.00-13.30

Prowadząca:

Agata Gajda

Goście:

 • Beata Jakubiak (Sołtyska Wójtowa),
 • Krzysztof Mikołajewski (Wolskie Centrum Kultury),
 • Agnieszka Reiske (Miejsce Spotkań Stare Polesie oraz Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168),
 • Mariusz Cimiński (Leśny MAL, Rada Osiedla LAS).

Opis sesji:

Kto zarządza miejscem otwartym? Jak codziennie godzić potrzeby odbiorców z możliwościami instytucji? Spójrzmy na te dylematy z różnych perspektyw by lepiej zrozumieć sytuację i szukać najbardziej pasujących nam rozwiązań. Dzięki interaktywnej formule wspólnie wypracujemy rekomendacje dla dobrego współzarządzania.

Zobacz video zapis tej sesji.

Podsumowanie sesji poniżej.

 

Więcej o prowadzących i gościach:

Zdjęcie Agaty Gajdy

 • Agata Gajda - wychowana przez centra aktywności lokalnej, prowadziła MAL-e w Warszawie zanim to było modne: od 2006 związana z Klubem Osiedlowym Surma, potem 2012-2014 prowadziła Tarczyńską 11, a w latach 2014-2017 Miejsce Akcji Paca.  Od 2017 w Fundacji Szkoła Liderów wspiera liderów lokalnych w całej Polsce - sieciuje, szkoli, projektuje doświadczenia rozwojowe. Osobiście silnie utożsamia się z warszawskim Grochowem, gdzie mieszka, animuje okolicę, śpiewa altem w sąsiedzkim Chórze „Grochów” i przewodzi Stowarzyszeniu „F jak Wszyscy”.

 • Beata Izabela Jakubiak - Sołtyska Wójtowa od 2018r. Animatorka Społeczna Federacji FOSa od 3 lat na terenie Warmii i Mazur. V-ce przewodnicząca i założycielka Koła Gospodyń Wiejskich w Wójtowie, prezeska stowarzyszenia "Wspólne Wójtowo", liderka Grupy Odnowy wsi Wójtowo od 2010 r. Od marca 2019 opiekunka Świetlicy w Wójtowie, inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń. Uwielbia pracę z ludźmi, podejmowanie nowych wyzwań i inspirowanie do działania.

Zdjęcie Krzysztofa Mikołajewskiego

 • Krzysztof Mikołajewski – Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury. Wcześniej m.in. Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, gdzie koncentrował się głównie na rozwoju: budżetu obywatelskiego, sieci Miejsc Aktywności Lokalnej, platformy Spółdzielnia Kultury oraz wspieraniu rozwoju wolontariatu. Jako Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury odpowiedzialny był m.in. za stworzenie MAL-u „3 pokoje z kuchnią”. W latach 2011-2013 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek. Członek Forum Kultury Mazowsze. Od 2018 r. doktor nauk humanistycznych. Od lat związany jest z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest członkiem Rady Konsultacyjnej. Od 2017 r. związany jest z Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest autorem dwóch monografii i kilku artykułów naukowych z zakresu teorii polityki, partycypacji i komunikacji społecznej.

Zdjęcie Agnieszki Reiske

 • Agnieszka Reiske - Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani. Współtworząca i współdziałająca w społecznym domu kultury Stare Polesie/Miejsce Spotkań oraz koordynatorka i animatorka w Miejscu Aktywności Lokalnej Wólczańska 168 w Łodzi.

 

 • Mariusz Cimiński - przedstawiciel Rady Osiedla Las i jeden z opiekunów Leśnego MAL-u w Warszawie.

 

PODSUMOWANIE SESJI:

Sesja poświęcona dyletantom współzarządzania miejsce otwartym, prowadzona przez Agatą Gajdę (obecnie Fundacja Szkoła Liderów, wcześniej miejsca otwarte w Warszawie: Paca 40 i Tarczyńska 11) miała 2 główne części – część panelową i pracę w grupach.

Pierwsza odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli praktycy z różnych miejsc i środowisk – od dużego centrum kultury w Warszawie, po świetlice wiejskie:

 • Beata Jakubiak (Sołtyska Wójtowa),
 • Krzysztof Mikołajewski (Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury, Warszawa),
 • Mariusz Cimiński (Leśny MAL, Rada Osiedla LAS, Warszawa),
 • Agnieszka Reiske (Miejsce Spotkań Stare Polesie oraz Miejsce Aktywności Lokalnej Wólczańska 168; Łódź).

Podczas dyskusji panelowej poruszono następujące tematy:

Kto zarządza a kto jest gospodarzem miejsca otwartego?; kto ma władzę? Czyje potrzeby są nadrzędne - instytucji czy mieszkańców?; Jaka jest rola animatora/rki miejsca otwartego?

Wszyscy paneliści zgodnie twierdzili, że choć instytucja może zarządzać miejscem, to jego gospodarzem zawsze jest społeczność. W dyskusji zdecydowanie wybił się wątek konfliktów między różnymi grupami odbiorców i trudnej roli animatora/animatorki, która to osoba „ożywia miejsce”, a przy tym powinna posiadać bardzo dużo różnych kompetencji (m.in. mediacji).

Podkreślono także wagę wartości w polityce zarządzania miejscami otwartymi (w tym kluczowej wartości -zaufania) oraz ważnej różnicy miedzy podejściem animacyjnym, nie mającym gotowych rozwiązań, pozostawiającym przestrzeń dla mieszkańców i ich potrzeb, a liderskim – mającym konkretną wizję.

Następnie wszyscy uczestnicy sesji (ok. 35 osób) zostali podzieleni na podpokoje, w których dyskutowali na zadane tematy, starając się wypracować rekomendacje (korzystając z narzędzia Jamboard). Po dyskusji w podpokojach, która miała też bardzo ważne znaczenie sieciujące, na forum krótko podsumowano wypracowane rekomendacje i dobre praktyki.

MO 2020. Współzarządzanie miejscem_Podsumowanie i rozwiązania

Przejdź do treści