KONTAKT

Kontakt

Zespół Miejsc Otwartych

Za organizację Miejsc Otwartych odpowiada Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Joanna Baczko

telefon:  22 443 31 84

e-mail:  ext.jbaczko@um.warszawa.pl

Greta Droździel-Papuga

telefon: 22 443 34 96

e-mail: ext.gdrozdziel@um.warszawa.pl

Adam Markuszewski

telefon: 22 443 34 48

e-mail: amarkuszewski@um.warszawa.pl

Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz

telefon: 22 443 34 39

e-mail:  zwlodarczyk@um.warszawa.pl

Ogólny adres e-mail:

miejscaotwarte@um.warszawa.pl

Przejdź do treści