IDEA

Idea wydarzeń Miejsca Otwarte

 

Aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej to wyzwanie, przed którym stają zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, lokalny biznes, jak i sami mieszkańcy. W ostatnich latach zauważyć można wzrost liczby miejsc, które współtworzone są przez mieszkańców lub ze znacznym ich udziałem.

Celem konferencji jest zebranie i wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych miejsc (m.in. domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, urzędy, organizacje pozarządowe), które otworzyły się na potrzeby mieszkańców. Wydarzenie składać się będzie z serii wykładów, warsztatów i sektorowych paneli dyskusyjnych, poruszających najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rozwojem miejsc otwartych z całej Polski.

Konferencja skierowana jest zarówno do pracowników samorządów i instytucji lokalnych, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Przejdź do treści