DEBATA WPROWADZAJĄCA

Dobra inwestycja na trudne czasy? Czy miejsca otwarte sprawdzają się jako narzędzie wzmacniania wspólnoty (także w czasie pandemii)? Debata wprowadzająca Miejsca Otwarte 2020

Wtorek 17 listopada 2020, godz. 9.00-10.00

Prowadząca: 

  • Ewa Stokłuska (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy)

Goście: 

  • Aleksandra Markowska (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni),
  • Karolina Suska (Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach),
  • Lech Uliasz (Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie),
  • Joanna Warecka (Stowarzyszenie Żółty Parasol, sieć SCAL we Wrocławiu)

O debacie:

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na tworzenie miejsc otwartych (lub wręcz sieci miejsc), traktując je jako jedno z narzędzi wzmacniania wspólnoty. Jednocześnie pandemia wywróciła do góry nogami dotychczasowy sposób prowadzenia miejsca otwartego, a część z miejsc na długo lub w ogóle zamknęła. Czy więc miejsca otwarte to nadal dobra inwestycja? Jakie są zyski, a jakie koszty ich działania?

 

Przeczytaj wywiad-podsumowanie z tej sesji: Ewa Stokłuska: Zamknięcie miejsc otwartych byłoby dużym ciosem dla wspólnot lokalnych [wywiad]

 

Więcej o prowadzącej i gościach:

 

  • Ewa Stokłuska - zastępczyni dyrektorki Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, gdzie odpowiada za pracę Wydziału Równego Traktowania i Wydziału Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej. Z wykształcenia i doświadczenia socjolożka, badaczka społeczna, facylitatorka i trenerka. Przez wiele lat związana z sektorem pozarządowym (głównie w obszarze partycypacji obywatelskiej), od 2017 roku pracowniczka samorządowa - najpierw w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, gdzie kierowała Działem Diagnoz i Partycypacji, a obecnie w Warszawie.

  • Aleksandra Markowska - dyrektorka Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki budżetowej gminy Miasta Gdynia, zajmującej się wdrażaniem min. programu rewitalizacji, modelu funkcjonowania sieci domów sąsiedzkich Przystań, Wymiennikowni –Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu, budżetu obywatelskiego, laboratorium miejskiego UrbanLab. Zawodowo i z przekonania związana z wątkami wykluczenia społecznego, szukania i rozwijania potencjałów – w osobach, organizacjach, systemach, budowania zespołów pracowniczych zorganizowanych wokół wspólnych wartości. Zorientowana na eksperymentowanie i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w miastach, w strukturach pozarządowych i samorządowych.

  • Karolina Suska – dyrektorka wiejskiej instytucji kultury, socjolożka, trenerka, tutorka. Absolwentka UJ, Szkoły Liderów PAFW i Akademii Liderów Kultury. Bibliotekarka Roku 16' w województwie lubelskim, laureatka Stypendium im. Olgi Rok i MKiDN. Ambasadorka EPALE. Wiejska aktywistka zafascynowana pracą na rzecz lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kobiet. Pasjonatka odkrywania potencjału drzemiącego w ludziach.

  • Lech Uliasz - kierownik Działu Współpracy i Projektów Społecznych w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. W swojej codziennej pracy wzmacnia inicjatywy senioralne oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Projektowania Usług w School of Form na Uniwersytecie SWPS.

  • Joanna Warecka - Prezeska Stowarzyszenia Żółty Parasol, inicjatorka i koordynatorka Ołbińskiego Centrum Aktywności Lokalnej, liderka Grupy Branżowej SCAL Wrocław, Sieć Centrów Aktywności Lokalnej zrzeszającej 22 organizacje pracujące na rzecz wzmocnienia społeczności lokalnych w 20 osiedlach stolicy Dolnego Śląska. Jako członkini Koalicji na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy współtworzyła Strategię Współpracy NGO-UM Wrocław, aby następnie wziąć odpowiedzialność za wspieranie rozwoju Centrów Aktywności Lokalnej. Obecnie, oprócz funkcji pełnionych w organizacji, jest menadżerką Wdrażania Wrocławskiego Modelu CAL. Specjalistka od współpracy i sieciowania, aktywnie działa na rzecz wrocławskiego środowiska organizacji pozarządowych.

Przejdź do treści