ANIMATOR/KA MIEJSCA OTWARTEGO W ZMIANIE (SPA)

Animator/ka miejsca otwartego w zmianie (SPA)

Wtorek 17 listopada 2020, godz. 12.00-13.30

Prowadzące:

Marta Henzler i Katarzyna Sekutowicz

Opis sesji:

Coroczne SPA dla animatorów i animatorek Miejsc Otwartych poświęcone będzie oswajaniu zmiany. W roku izolacji i uczenia się podtrzymywania relacji w sytuacji utrudnionego kontaktu fizycznego, czyli w czasie wielkich wyzwań dla osób prowadzących miejsca społecznościowe i dbających o społeczności, warto przyjrzeć się swoim reakcjom i strategiom w sytuacji niepewności.

 

Zobacz zapis video tej sesji.

Podsumowanie sesji i prezentacja poniżej.

 

Więcej o prowadzących:

  • Marta Henzler - Socjolożka, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL. Od siedemnastu lat pracuje rozwojowo z grupami i społecznościami. Szkoli i superwizuje animatorów/ki i edukatorów/ki w całej Polsce, czwarty rok współprowadzi superwizje dla animatorów/ek, koordynatorów/ek warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej. Ukończyła, m. in., Szkołę Trenerów STOP, Szkołę Treningu Grupowego, studia podyplomowe z zakresu superwizji na Uniwersytecie Gdańskim.
  • Katarzyna Sekutowicz – antropolożka kultury. Od 1992 roku związana z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, członkini Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Prowadzi doradztwo, warsztaty i długofalowe procesy rozwojowo – planistyczne oparte o dialog i partycypację.

 

PODSUMOWANIE SESJI:

CELEM WARSZTATU BYŁO:
- przyjrzenia się swoim reakcjom na zmianę i przyjmowanym strategiom radzenia sobie z nią,
- poznania perspektyw i doświadczeń innych animatorów i animatorek,
- „zaczerpnięcia” inspiracji do pracy własnej.

TEMATY PORUSZANE PODCZAS WARSZTATU:
- Doświadczanie globalnej sytuacji zmiany związanej z pandemią, m.in. zjawisko „czarnego łabędzia” i „szarego nosorożca”.
- Psychologiczne koncepcje reagowania człowieka na zmianę (koncepcja Z. Freuda).
- Fizjologiczne reakcje organizmu na stres związany z niepewnością i zmianą (model H. Selyego).
- Koncepcja VUCA – charakterystyka rzeczywistości niestabilnej, niepewnej, złożonej i niejednoznacznej.
- Model przywództwa w „burzliwych” w czasach VUCA, czyli VUCA Prime – wizja, zrozumienie, jasność i zwinność.
- Zastosowanie modelu VUCA Prime do wypracowania sobie indywidualnych strategii funkcjonowania w czasie burzliwych zmian – wartości, marzenia, otwarta komunikacja, zarządzanie sobą w czasie/dokonywanie hierarchizacji i wyborów.
- Techniki dbania o siebie, m.in. bycie w kontakcie z sobą – świadomość swoich emocji, ciała, umysłu, swoich potrzeb; regeneracja każdego z obszarów (emocji, umysłu, ciała); bycie w relacji, choćby online, z bliskimi osobami; ruch – utrzymywanie ciała w sprawności; kontakt z przyrodą; twórczość – własny akt twórczy, ale też kontakt z kulturą, sztuką, filozofią; dbanie o swoje miejsce pracy, np. porządek, estetyka; odwaga w proszeniu o pomoc.

METODY PRACY:
- prezentacja trenerska,
- praca indywidualna w oparciu o arkusz refleksji (załącznik nr 1),
- praca grupowa w oparciu o arkusz refleksji (załącznik nr 2)
- refleksja na forum

MO 2020. Sprawozdanie z sesji SPA oraz materiały do pracy ind.

MO 2020. Prezentacja z sesji SPA.

Przejdź do treści