MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

Z chaosu ku porządkowi? Procesy miastotwórcze a miejsca otwarte

Białołęka pojawia się często w diagnozach procesów urbanizacji jako ilustracja żywiołowych, ale i chaotycznych procesów tworzących współczesną Warszawę. Jej przyszłość jest otwarta i nieokreślona. Brakuje infrastruktury, jasnego centrum dzielnicy, równomiernego pokrycia usługami publicznymi, siecią dróg i komunikacji miejskiej, spójnych planów zagospodarowania przestrzennego. Badania wskazują, że zasadnym jest mówić o trzech Białołękach. Jak w takich warunkach mieszkańcy radzą sobie i mogą współpracować, by rozwiązywać niedogodności związane z tak dynamicznymi procesami urbanizacyjnymi? Jaką funkcję w ich współpracy mogą pełnić miejsca otwarte? W prezentacji wybranych wątków raportu o procesach miastotwórczych na Białołęce wskażemy jakie są związki między jej urbanizacją, a aktywnością mieszkańców.

dr Mikołaj Lewicki, socjolog, bada m.in. procesy urbanizacji oraz związki sektora finansowego z rynkiem mieszkaniowym. Studenci pod jego kierunkiem opracowali kompleksowy raport na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce, p.t. „Nowa Ziemia Obiecana. Procesy urbanizacyjne na warszawskiej Białołęce”.