MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

Podsumowanie i przypomnienie najważniejszych tez z wykładów

Marta Żakowska (redaktor magazynu Miasta) podsumuje i przypomni najważniejsze tezy z wykładów wygłoszonych przed przerwą kawową. Określi to ramy dyskusji i wprowadzi w temat dalszych rozmów osoby nie uczestniczące w wykładach.