MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

Panel B: Trzeci sektor tworzy trzecie miejsce, czyli jak połączyć potrzeby społeczności lokalnej z celami i możliwościami organizacji pozarządowej?

Miejsce otwarte można tworzyć w ramach projektu. Ale można też bez. Z czym wiąże się otwarcie naszej organizacji dla sąsiadów? Jak znaleźć równowagę między projektami, z „których żyjemy”, a współpracą ze społecznością lokalną? Jak łączy funkcję siedziby organizacji i miejsca otwartego? Zapraszamy do dyskusji.

Dyskusję moderować będzie Marta Henzler, animatorka partnerstw lokalnych, superwizorka warszawskich domów sąsiedzkich.

Na zdjęciu jedno ze spotkań w Pracowni Duży Pokój (Warszawa).