MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

Miejsca otwarte a wyzwania współczesności. Zoom na społeczność.

Celem tej części konferencji jest przedstawienie wiedzy naukowej mieszkańcom Białołęki, urzędnikom, osobom pracującym na terenie Białołęki (zarządy wspólnot mieszkaniowych, administratorzy, deweloperzy, inwestorzy osiedli, przedsiębiorcy) oraz uczestnikom konferencji przybyłym z innych części miasta i kraju zainteresowanym procesami miastotwórczymi w kontekście miejsc otwartych oraz w kontekście społeczności skupionych w obrębie młodej, wciąż rozbudowującej się dzielnicy.

Wnioski z wykładów posłużą jako wstęp do dyskusji odnośnie do przyszłości i teraźniejszości Białołęki (traktowanej jako przykład dla innych podobnych dzielnic, różnych miast). Wiedza naukowa pomoże określić jaką rolę lub pozycję w tworzeniu/kreowaniu przyszłości (procesów miastotwórczych) mogą mieć miejsca otwarte i zintegrowane społeczności. Dalsza dyskusja być może podda weryfikacji tezę, że Miejsca otwarte są też narzędziem umożliwiającym maksymalizację korzyści dla społeczności w procesach miastotwórczych. Dla społeczności, a tym samym dla miasta.

(grafika: www.pinterest.com)