MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

KONTAKT

Media/materiały konferencyjne:

Agnieszka Matan, a.matan@um.warszawa.pl, tel. 606 743 302
Karolina Szymańska, k.szymanska@bok.waw.pl, tel. 571 352 513

Sprawy organizacyjne:

Artur Lewanowski, a.lewandowski@bok.waw.pl, tel. 571 352 534

Kontakt:

kontakt@miejscaotwarte.pl