MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

Jak otwierać się na społeczność lokalną? Panele prezentacji i wymiany dobrych praktyk.


Panel A: Obcy w mojej instytucji, czyli jak odpuścić kontrolę i uelastycznić sposób funkcjonowania instytucji?

Domy kultury, biblioteki, Ośrodki Pomocy Społecznej, urzędy… Różnego typu instytucje, które chcą czegoś więcej niż tylko realizacja podstawowych statutowych celów. Chcą współpracy z mieszkańcami, kontaktu z sąsiadami. Tylko jak to (z)robić? Jak znaleźć równowagę między tym co zaplanowane, a tym co spontaniczne; tym co oficjalne, a tym co codzienne? W jakich obszarach można odpuścić kontrolę, a w których nie jest to możliwe? Zapraszamy do wspólnej dyskusji.

Dyskusję moderować będzie Dawid Zmuda , dziennikarz, aktywny mieszkaniec Białołęki (Warszawa).

Panel B: Trzeci sektor tworzy trzecie miejsce, czyli jak połączyć potrzeby społeczności lokalnej z celami i możliwościami organizacji pozarządowej?
Miejsce otwarte można tworzyć w ramach projektu. Ale można też bez. Z czym wiąże się otwarcie naszej organizacji dla sąsiadów? Jak znaleźć równowagę między projektami, z „których żyjemy”, a współpracą ze społecznością lokalną? Jak łączy funkcję siedziby organizacji i miejsca otwartego? Zapraszamy do dyskusji.

Dyskusję moderować będzie Marta Henzler, animatorka partnerstw lokalnych, superwizorka warszawskich domów sąsiedzkich.


Panel C: Obustronny zysk, czyli jak połączyć potrzeby społeczności lokalnej z celami biznesu?

Biznes potrzebuje ruchu. A co generuje ruch? Ludzie, także sąsiedzi. Coraz więcej lokalnych biznesów wychodzi poza ramy, oferuje społeczności lokalnej coś więcej niż menu – kulturę, wydarzenia sąsiedzkie, współpracę. Prowadzisz (klubo)kawiarnię, księgarnię, centrum handlowe? Chcesz tworzyć ze swoimi klientami głębsze więzi, przywiązać ich do Twojego miejsca na dłużej? Zapraszamy na dyskusję.

Dyskusję moderować będzie Jan Mencwel, dziennikarz, aktywista miejski, współautor raportu „Kawiarnia + Kultura. Jak to działa?”.

Panel D: Stawianie płotów, zamykanie bram i odgradzanie się od innych to częsty obraz tzw. „rewitalizacji”. Nowi i starzy, bogatsi i biedniejsi, napływowi i odpływowi – to podziały społeczne, które są efektem takich programów. Podczas panelu zastanowimy się w jaki sposób likwidować bariery: te przestrzenne i te mentalne? Zastanowimy się, w jaki sposób mogą temu służyć miejsca otwarte oraz jak ważne jest tworzenie tego typu miejsc na obszarach gdzie narastające podziały społeczne są jednym z trudniejszych wyzwań dla samorządów.

Dyskusję moderować będzie Stefan Bobrowski, członek Zespołu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej przy Centrum Komunikacji Społecznej