MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

IDEA

Rozwój społeczności obywatelskich i aktywne uczestnictwo we wspólnocie lokalnej to wyzwania, przed którymi stają zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy podmioty prywatne, jak i mieszkańcy. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszło wiele miejsc, które tworzone są przez mieszkańców lub ze znacznym ich udziałem. Celem konferencji “Miejsca otwarte. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich” jest zebranie i wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych sektorów, którzy otworzyli swoje miejsca (m.in. domy kultury, biblioteki, klubokawiarnie, siedziby organizacji pozarządowych) na potrzeby mieszkańców.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną modele współpracy ze społecznością lokalną, jakie do tej pory rozwijały się równolegle w Warszawie, jako sieć Miejsc Aktywności Lokalnej i w różnych częściach Polski.
Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział zarówno w serii wykładów ukazujących kontekst działania miejsc otwartych, wyzwania i szanse przed nimi stojące, a takie w panelach eksperckich dotyczących konkretnych sektorów, poświęconych wyzwaniom związanym z prowadzeniem działań lokalnych.

Dopełnieniem programu konferencji jest sesja naukowo-społeczna podejmująca zagadnienia związane z procesami miastotwórczymi, miejscami otwartymi i doświadczeniami mieszkańców, organizacji pozarządowych i Białołęckiego Ośrodka Kultury, realizujących działania w warszawskiej dzielnicy Białołęka, na obszarze której odbywać się będzie konferencja.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Warszawa Lokalnie. Patronat medialny: Magazyn Miasta.