MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

Dyskusja

Moderowane przez Martę Żakowską spotkanie z udziałem dwóch grup: dyskutanci i aktywna widownia.Ta część konferencji ma na celu wywołanie refleksji (wśród uczestników konferencji, mieszkańców miasta) na temat procesów miastotwórczych (dotyczących teraźniejszości i bliskiej przyszłości) oraz roli w tych procesach miejsc otwartych.