MIEJSCA OTWARTE

Pierwszą ogólnopolska konferencja poświęcona nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie.

I Ogólnopolska Konferencja MIEJSCA OTWARTE. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich. Warszawa 16-17 listopada 2017

O WYDARZENIU

ZAPIS TRANSMISJI DNIA DRUGIEGO

ZAPIS TRANSMISJI Z DNIA PIERWSZEGO

Miasto Stołeczne Warszawa ma zaszczyt zaprosić na pierwszą ogólnopolską konferencję poświęconą nowoczesnym kierunkom rozwoju miejsc działających lokalnie. Rozwój społeczności obywatelskich i aktywne uczestnictwo we wspólnocie lokalnej to wyzwania, przed którymi stają zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy podmioty prywatne, jak i mieszkańcy. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszło wiele miejsc, które tworzone są przez mieszkańców lub ze znacznym ich udziałem. Celem wydarzenia jest zebranie i wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych sektorów, którzy otworzyli swoje miejsca (m.in. domy kultury, biblioteki, klubokawiarnie, siedziby organizacji pozarządowych) na potrzeby mieszkańców. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną modele współpracy ze społecznością lokalną, jakie do tej pory rozwijały się równolegle w Warszawie, jako sieć miejsc aktywności lokalnej i w różnych częściach Polski. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział zarówno w serii wykładów ukazujących kontekst działania miejsc otwartych, wyzwania i szanse przed nimi stojące, a take w panelach eksperckich dotyczących konkretnych sektorów, poświęconych wyzwaniom związanym z prowadzeniem działań lokalnych. Dopełnieniem programu konferencji jest sesja lokalna, podejmująca zagadnienia związane bezpośrednio z doświadczeniami mieszkańców i Białołęckiego Ośrodka Kultury, podejmujących działania w warszawskiej dzielnicy Białołęka, na której obszarze odbywać się będzie konferencja. Konferencja odbędzie się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podczas spotkania obecny będzie tłumacz Polskiego Języka Migowego. Jeśli potrzebują Państwo asysty lub pętli indukcyjnej - bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt (do dnia 10 listopada) : nr tel. 22 443 01 98, e-mail. ext.acirlic@um.warszawa.pl Organizatorami konferencji są: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Białołęcki Ośrodek Kultury. Partnerem merytorycznym konferencji jest Warszawa Lokalnie. Patronat medialny: Magazyn Miasta, warszawa.ngo.pl Aktualności: www.facebook.com/miejscaotwarte .